Ramowy rozkład dnia

Realizacja podstawy programowej odbywa się przez cały dzień

6.00 – 8.00

  • schodzenie się dzieci,
  • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, prace porządkowe

8.00 – 8.30

  • praca indywidualna z dzieckiem,
  • zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne
  • przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00 Śniadanie

9.00 – 11.30

  • Zajęcia programowe z całą grupą- realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności,
  • zabawy dowolne, dydaktyczne, tematyczne, badawcze w ogrodzie przedszkolnym lub w sali, spacery, wycieczki,
  • czynności porządkowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu,

11.30 – 12.00 Obiad

12.00 – 13.00

 • Poobiedni relaks – leżakowanie ze słuchaniem ulubionych bajek (grupy młodsze),
 • grupy starsze – krótki relaks, praca z całą grupą lub w zespołach, z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych, realizacja pomysłów dzieci, utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności, zabawy w ogrodzie przedszkolnym,

13:00 – 14:00

 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, ćwiczenia buzi i języka, zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne przy stolikach, zabawy dowolne w wybranych przez dzieci kącikach tematycznych.

14.00 – 14:30

 • zabiegi higieniczne – przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek

14.30 – 17.00

 • aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu, prace porządkowe
 • kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań),
 • rozchodzenie się dzieci.