Przedszkole nr 10 w Rybniku mieści się przy ul. Św. Józefa 9 w dzielnicy Nowiny Maroko, powstało 1959 roku. Przedszkole cechuje się bogatą historią związaną z opieką, wychowaniem i pracą dydaktyczną z dziećmi. W „Wesołej Dziesiątce” przywiązujemy ogromną uwagę nie tylko do tradycji ale również do nowoczesnych rozwiązań stosowanych w edukacji. W naszym przedszkolu realizujemy mnóstwo projektów autorskich oraz programów własnych i inicjatyw, które nas wyróżniają.  

Placówka znajduje się w samodzielnym budynku. Posiada przyległy ogród, osłonięty od nadmiaru słońca koronami drzew. Teren przedszkolnego ogrodu z trawiastą nawierzchnią, wyposażony jest w urządzenia do zabaw i piaskownice, zadaszone miejsce na występy dzieci oraz wydzielony mały ogródek do działań przyrodniczych dzieci. 

W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa część placu zabaw wyłożono kostką z pianki poliuretanowej. Przedszkole przeszło modernizację: wyremontowano kuchnię, wymieniono stolarkę okienną oraz drzwi, odnowiono elewację zewnętrzną, zamontowano panele słoneczne.

Przedszkole nr 10 w Rybniku

W przedszkolu są 4 przestronne sale z przyległymi, odnowionymi łazienkami, bogato wyposażone w atrakcyjne zabawki i pomoce dydaktyczne. W budynku znajduje się duży hol
ze sprzętem do zabaw ruchowych, z którego korzystają dzieci również w czasie niepogody.
Przedszkole posiada również pokój nauczycielski z biblioteczką pedagogiczną, pokój relaksacyjno-wyciszający, salę z tablicą interaktywną.
Przedszkole zapewnia opiekę i wychowanie we wszystkie dni robocze w godzinach 6.00-17.00. W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały. Procesem wychowania, nauczania i opieki objętych jest 100 wychowanków. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat. Dzieci 6 letnie realizują tu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.