Projekt edukacyjny „Razem w przedszkolu poznajemy Feliksa/Krasnala Wojtka"

Założenia i opis projektu:
Do zabawy wybrany został miś „Feliks” i przy pomocy wierszyków i piosenek nauczycielka
przedstawiła go dzieciom. Miś mieszkał w sali cały tydzień. Dzieci mogły poznać nowego
przyjaciela, słuchając opowiadań oraz uczestnicząc w zabawach integracyjnych. Razem z
Feliksem dzieci wybrały się na wycieczkę do szkoły podstawowej w ramach projektu „6 na
start”. Ostatniego dnia dzieci przygotowały z naszym gościem przyjęcie i pożegnały Feliksa,
którzy udadzą się w daleką podróż. Feliks zostawił dzieciom prezent „Cudowną księgę
przygód Feliksa i Finy” z pustymi kartkami, które dzieci wspólnie z rodzicami zapełniają
rysunkami i opowiadaniami. W ramach projektu, każde dziecko dostanie po kolei do
domu „Cudowną księgę” i będzie musiało wraz z rodziną przygotować krótkie opowiadanie
dotyczące niezwykłych przygód, które spotkały Feliksa w podróży.

Cele ogólne projektu:
– zachęcanie dzieci do czynnego udziału w zabawie, poznanie samych siebie i innych,
– uczenie się empatii, zacieśnianie więzi w grupie.