Projekt edukacyjny „Bohater tygodnia”

Ćwiczenie to polega na poświęceniu szczególnej uwagi wybranemu dziecku z grupy. W ciągu
tego tygodnia nasz bohater będzie najważniejszą osobistością grupy, a za pomocą zdjęć i
osobistych przedmiotów każdego dnia opowie coś o sobie.

Głównym celem tego ćwiczenia jest zwrócenie przez dziecko szczególnej uwagi na
wszystkich swoich kolegów i koleżanki oraz dostrzeżenie różnorodności grupy.

Szczegółowymi celami jest:
– indywidualne traktowanie każdego dziecka
– pokazanie wszystkim dzieciom z grupy, że są ważne
– sprzyjanie relacji dom-przedszkole
– tworzenie postaw prospołecznych (ćwiczenie uczy, że należy dzielić się swoimi rzeczami,
okazywać uczucia innym, należy być cierpliwym
– sprzyjanie komunikacji ustnej ( w ciągu tygodnia dochodzić będzie do różnych rozmów, w
trakcie których dziecko – bohater udzielać będzie wyjaśnień a jego koledzy i koleżanki będą
zadawać pytania
– motywowanie i zainteresowanie (poruszane wątki będą dotyczyć rzeczywistości, która
otacza dziecko oraz jego autentycznych doświadczeń)

Opis ćwiczenia:
1. Wybór bohatera. W każdy piątek jedno dziecko będzie mianowane na bohatera
nadchodzącego tygodnia. Maluch mianowany na bohatera tygodnia otrzyma odznakę,
którą będzie można pokolorować w domu i nosić na sobie na przestrzeni tygodnia.
2. Bohater tygodnia to przywileje jakie będzie miało wybrane dziecko m. in. Przez cały
tydzień będzie stał pierwszy w kolejce, będzie mógł przynieść swoje trzy ulubione
zabawki (przedmioty), będą one stały w kąciku bohatera (dzięki temu dziecko nauczy
się nimi dzielić z rówieśnikami
3. Dziecko wraz z rodzicami przygotowuje książkę bohatera tygodnia. W domu
należy przygotować mini książeczkę z ulubionymi zdjęciami dziecka, wpisami
rodziców (książka ma ułatwić dziecku opowiadanie o sobie, swojej rodzinie, sowich
zainteresowaniach itp.)
4. W piątek poprzedzający wybór państwa dziecka na bohatera tygodnia otrzymają
państwo broszurę informacyjną z informacją, że od poniedziałku wasz maluszek
będzie bohaterem tygodnia, zachęceniem do wspólnego przygotowania książki oraz że
należy przygotować przedmioty które dziecko będzie chciało zabrać do przedszkola i
umieścić w kąciku bohatera, należy też przygotować zdjęcie, które zawiśnie na naszej
tablicy, może to być zdjęcie rodzinne).
5. Głównym tematem będzie rodzina i dom, dlatego należy w książce umieścić zdjęcia z
rodziną, jedna ze stron powinna być poświęcona autoportretowi dziecka.
6. Koledzy i koleżanki będą rysować bohatera tygodnia, zwracając uwagę na jego
indywidualne cechy charakterystyczne (kolor włosów, oczu, wzrost itp.). każde
dziecko będzie zbierało wszystkie portrety , jakie wykona poszczególnym bohaterom,
dzięki temu będą mogli Państwo obserwować postępy dziecka w malowaniu postać
ludzkiej.
7. Reasumując udział rodziców będzie polegał na przygotowaniu wraz z dzieckiem
materiałów, które dziecko zabierze w poniedziałek na zajęcia, uzupełnieniu wraz z
dzieckiem książki bohatera, dopisaniu komentarzy do zdjęć.