Archiwum: maj 2020

2020-05-04

Z dumą zawiadamiamy, że w najnowszym  numerze
„Gazety Rybnickiej” jest zamieszczony artykuł o wspaniałych działaniach dzieciaków z naszego przedszkola.

Okładka bieżącego numeru Gazety Rybnickiej - pomnik braci Szafranków, obaj mają na twarzach maseczki ochronne

                              

Miasto w skrócie;

OD SMYKA DLA MEDYKA. Dzieci z Wesołej Dziesiąteczki, czyli z Przedszkola nr 10, zrobiły kartki świąteczne dla personelu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Orzepowicach. Ze względu na epidemię nie można ich było doręczyć osobiście, więc przygotowana została specjalna prezentacja multimedialna, na której dzieci zaprezentowały wykonane przez siebie wielkanocne kartki. – Nasze dzieciaki z rodzicami szyją też maseczki ochronne – mówi z dumą nauczycielka Iwona Cyroń, koordynatorka akcji „Kartka od smyka dla medyka”.

2020-05-05

NABÓR DO PRZEDSZKOLA 2020/2021

Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowania wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie od 05 maja  godz.9.00 do 18 maja godz.15.00 br.

Deklarację o kontynuacji lub rezygnacji można pobrać poniżej lub z przedszkola (będą dostępne w przedsionku).

Deklaracja może być przesłana elektronicznie (skan, zdjęcie podpisanego dokumentu) na adres e-mail p10rybnik@wp.pllub bezpośrednio złożona w przedszkolu do skrzynki podawczej w przedsionku przedszkola. Deklarację powinni podpisać oboje rodzice, chyba że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe.

 TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 Na liście preferencji wybieramy 3 Przedszkola, a wniosek drukujemy i składamy do Przedszkola, które znajduje się na pierwszym miejscu tej listy.

 Strona Naborowa dla rodziców:

www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Na tej stronie proszę zapoznać się dokładnie z zasadami naboru. 

W związku z epidemią podam jeszcze informację, jak bezpiecznie dostarczyć wnioski do przedszkola dla nowych dzieci ( informacja pojawi się wkrótce).

Rodzaj czynności

Termin

Składanie wniosku wraz z załącznikami

od 26.05.2020 godz. 9.00 do 04.06.2020r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

10.06.2020 r. godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola

od 12.06. godz. 12.00 do 19.06.2020r. do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

22.06.2020r. godz. 12.00

 

Oświadczenie

Deklaracja kontynuacji

 

2020-05-20

DRODZY RODZICE

Bardzo prosimy o zabranie z przedszkola wszystkich rzeczy dzieci z szatni tj; ubrania na zmianę, papcie i inne drobiazgi osobiste ponieważ konieczna jest dezynfekcja placówki przed powrotem naszych wychowanków do przedszkola.

Dyżur w wakacje
2020-05-27

Przedszkole pełni dyżur wakacyjny od 1 lipca do 14 sierpnia tylko dla dzieci z naszego przedszkola. Deklarację można składać od 15 do 19 czerwca.

Deklaracja do pobrania

Ważne dla Rodziców
2020-05-28

RODZICU!

 1. Nie posyłaj Dziecka do Przedszkola, jeżeli któryś z domowników jest chory lub w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 2. W drodze do i z Przedszkola korzystajcie z osłony na usta i nos oraz zachowujcie dystans społeczny.
 3. Czekając na wejście do budynku Przedszkola nadal zachowujcie odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz miejcie zakryte usta i nos.
 4. Przed wejściem do budynku Przedszkola obowiązkowo zdezynfekuj ręce sobie i Dziecku,
  a jeżeli macie przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyjcie ręce. Dezynfekując ręce Dziecka uważaj, aby płyn dezynfekujący nie dostał się do oczu Dziecka.
 5. Dziecko zostanie poddane pomiarowi temperatury ciała. Jeżeli choruje przewlekle i stale ma podwyższoną temperaturę poinformuj wcześniej o tym Przedszkole (najlepiej telefonicznie lub mailowo) i uzgodnij sposób postępowania.
 6. Przed posłaniem Dziecka do Przedszkola wytłumacz Dziecku, jakie obecnie obowiązują zasady bezpieczeństwa i dlaczego zostały wprowadzone.
 7. Nie zabierajcie do Przedszkola ulubionej zabawki lub maskotki Dziecka. W Przedszkolu nie będzie mogło z nich korzystać.
 8. Uczul Dziecko, aby stosowało zasady higieny: często myło ręce wodą z mydłem i nie podawało ręki na powitanie, ograniczało przytulanie, zachowało dystans, a także unikało dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Uczul Dziecko na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 10. Uczul Dziecko, aby nie korzystało z wyłączonych z użytkowania urządzeń zabawowych, ławek itp. – są wyraźnie oznaczone taśmą ostrzegawczą lub informacją o zakazie użytkowania.
 11. Uczul Dziecko, aby gdy tylko źle się poczuje natychmiast powiedziało o tym nauczycielowi.
 12. Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń i wytycznych pracownika Przedszkola.
 13. Informuj pracownika Przedszkola o wszelkich nietypowych sytuacjach.

 

 

Oświadczenie dla Rodziców
2020-05-29
Wznowienie zajęć
2020-05-29

PILNE!

Drodzy Rodzice!

Informuję, że przedszkole wznawia działalność od 01.06.2020r. dla tych wychowanków, których rodzice zadeklarowali chęć posłania dzieci do przedszkola w czasie ograniczonego funkcjonowania placówki. W celu zapewnienia bezpiecznego pobytu naszych wychowanków w przedszkolu została wprowadzona nowa organizacja pracy. Bardzo prosimy o zapoznanie się z  poniższym dokumentem (wytycznymi) regulującym funkcjonowanie przedszkola w nowej rzeczywistości oraz wydrukować oświadczenie i podpisane dostarczyć do placówki w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu. Jako dyrektor pragnę zapewnić Państwa, że dołożymy wszelkich starań aby w naszej placówce dzieci miały zapewnione wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Jednak przypominam, że to od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy czy nasze procedury będą skutecznie zapewniały bezpieczny pobyt dzieci w tej nietypowej dla nas wszystkich sytuacji. Nadal będzie prowadzone nauczanie zdalne.

Przedszkole czynne w godzinach od 6:30 – 16:30